Sponsor tytularny
Sponsorzy główni
Organizatorzy

Zawiadomienie o regatach (Jachty Morskie)

ZAWIADOMIENIE O REGATACH JACHTÓW MORSKICH

PANTAENIUS NORD CUP GDAŃSK 2019

28-30.06.2019 - B8 Race
28-30.06.2019 - B8 Race double-handed
06.07.2019 - Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna
6-7.07.2019 - Nord Cup Classic

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1. B8 Race – wyścig pełnomorski na trasie Start (okolice boi GW) – platforma wiertnicza Lotos Petrobaltic o nazwie B8 – Meta (na wysokości Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, na Wiśle Śmiałej). Start 28.06.2019 godzina 19:00. 
1.2. Nord Cup Classic – regaty składają się z Wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna (WoBPN), start 6.07.2019 godzina 12:00 oraz trzech wyścigów krótkich 7.07.2019, pierwszy start o godzinie 10:30. 
1.3. Klasyfikacje (dla regat 1.1, 1.2):
- Flota ORC w grupach ORC I i ORC II
- Flota KWR w grupach KWR I i KWR II
- Flota OPEN w grupach OPEN I i OPEN II
- we flocie ORC ogłoszona zostanie klasyfikacja załóg double-handed.
1.4. Podział na grupy (dla regat 1.1, 1.2):
Każda flota zostanie podzielona na dwie grupy względem współczynnika: CDL określonego przez Polskie Biuro Pomiarowe ORC na 2019r dla floty ORC lub według proporcjonalnego podziału ze wszystkich zgłoszonych jachtów ORC, współczynnik KWR dla floty KWR lub długości całkowitej jachtu dla floty OPEN. Wartość podziału na grupy KWR i OPEN zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna dla całej floty. Flota nie zostanie podzielona na grupy jeśli zgłosi się do niej mniej niż 10 jachtów. 
1.5. Jacht może się zgłosić do klasyfikacji tylko w jednej z flot. 

2. PRZEPISY

2.1. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa 2017-2020.
2.2. Będą stosowane dodatkowo Przepisy Systemu Wyrównawczego ORC 2019, Przepisy Formuły KWR.
2.3. Przepisy Wyposażenia Żeglarskiego (ERS) 
2.4. Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu (MPZZM)
2.5. Przepisy WS Offshore Special Regulations – kategoria 3 (bez tratwy) dla B8 Race oraz kategoria 4 dla pozostałych wyścigów.
2.6. Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
2.7. Instrukcja żeglugi może zmienić niektóre przepisy regatowe. 

3. REKLAMOWANIE

Wymagane może być od jachtów, aby nosiły reklamy wybrane i dostarczone przez organizatora.

4. UPRAWNIENIA I ZGŁOSZENIA

4.1. Regaty są otwarte dla wszystkich jachtów spełniających wymogi punktu 2. 
4.2. Uprawnione jachty mogą się zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.nordcup.pl, wraz z wymaganym wpisowym w terminie do 12.06.2019, na konto: 79 1750 0012 0000 0000 3892 9728, właściciel konta: Yacht Club Gdańsk, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk. Jachty zgłaszające się przez internet mają obowiązek potwierdzenia zgłoszenia w biurze regat. 
4.3. Zgłoszenia po 12.06.2019 będą akceptowane pod następującymi warunkami: wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego w biurze regat oraz wniesienie opłaty wpisowej przewidzianej dla zgłoszeń po 12.06.2019.
4.4. Jacht zgłaszający się do regat Nord Cup Classic zgłasza się również do WoBPN.

5. OPŁATY

5.1. Opłaty wpisowe wynoszą:

A. B8 Race:
    • Dla zgłoszeń do 12.06.2019 – 200zł od jachtu
    • Dla zgłoszeń po 12.06.2019 – 300zł od jachtu

B. Nord Cup Classic (zawiera WoBPN):
    • Dla zgłoszeń do 12.06.2019 – 200zł od jachtu i 20 zł od każdego członka załogi
    • Dla zgłoszeń po 12.06.2019 – 300zł od jachtu i 20 zł od każdego członka załogi

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat od dnia 28.06.2019 od godz. 16:00

7. LOKALIZACJA REGAT

7.1. Dołączona mapka dojazdu pokazuje usytuowanie portu regat
7.2. Dołączona mapka akwenu pokazuje usytuowanie obszarów regatowych

8. PROGRAM

8.1. Program ramowy     

 B8 RaceNord Cup Classic
28 czerwca 201912:00-20:00 - otwarte biuro regat
12:00-17:00 - zgłoszenia, kontrola wyposażenia jachtów
17:30 - odprawa sterników i podanie listy startowej
19:00 - start wyścigu B8 Race
 
5 lipca 2019 08:00 - 20:00 - otwarte biuro regat - zgłoszenia, kontrola wyposażenia jachtów
6 lipca 2019 08:00-20:00 - otwarte biuro regat
08:00-09:00 - zgłoszenia
09:00 - odprawa sterników i podanie listy startowej
12:00 - wyścig WoBPN
7 lipca 201916:00 - ceremonia dekoracji zwycięzców i loteria nagród rzeczowych0800-2000 - otwarte biuro regat
08:30 - odprawa sterników
10:30 - pierwszy wyścig
16:00 - ceremonia dekoracji zwycięzców i loteria nagród rzeczowych
Ilość przewidzianych wyścigów1 długi (B8)1 średni (WoBPN)
3 up-down

8.2. Biuro regat zlokalizowane jest w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Górkach Zachodnich i jest otwarte od piątku 28.06 do niedzieli 07.07.2019 w godzinach 08:00 – 20:00 oraz w Marinie Gdańsk przy ul. Szafarnia 6 w dniach 5-7.07.2019 w godzinach 08:00 – 20.00.  
8.3. Jacht, który nie zarejestruje się (potwierdzi swoje zgłoszenie w biurze regat) na 2 godziny przed swoim pierwszym startem może zostać sklasyfikowany jako DNS. 
8.4. Godziny odprawy sterników i odpraw meteorologicznych będą podane na tablicy w biurze regat.
8.5. Pomiary i inspekcje: każdy jacht musi być dostępny do pomiarów i inspekcji kontrolnych od momentu potwierdzenia zgłoszenia w biurze regat do ogłoszenia wyników końcowych.
8.6. Program atrakcji na lądzie zostanie podany na tablicy w biurze regat. 

9. PUNKTACJA

9.1. Jeden wyścig musi być rozegrany, aby uznać regaty za ważne. 
9.2. Stosowany będzie system małych punktów.
9.3. Wynikiem jachtu w Nord Cup Classic będzie suma punktów zdobyta we wszystkich rozegranych wyścigach. 
9.5. We flocie ORC do obliczenia wyników stosowana będzie metoda Performance Curve Scoring (PCS).
9.6. Wynikiem jachtu w wyścigu B8 Race będzie rezultat uzyskany po przeliczeniu według formuły ORC lub zgodnie z formułą KWR lub dla jachtów we flocie OPEN kolejność na mecie. 

10. MIEJSCA POSTOJU

Jachty mogą stacjonować w przyznanych im miejscach w porcie jachtowym w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Górkach Zachodnich (ul. Stogi 20, Gdańsk) oraz w Marinie Gdańsk ul. Szafarnia 6 w dniach 5-7.07.2019. 

11. OGRANICZENIA W WYCIĄGANIU Z WODY

Jachty kilowe nie mogą być wyciągane z wody podczas regat bez uprzedniej pisemnej zgody komisji regatowej i na warunkach tam określonych.

12. SPRZĘT DO NURKOWANIA I PLASTIKOWE BASENY

W pobliżu jachtów kilowych, od sygnału przygotowania pierwszego wyścigu do końca regat nie wolno używać sprzętu do oddychania pod wodą i plastikowych basenów lub im podobnych.

13. KOMUNIKACJA RADIOWA

Z wyjątkiem gdy jacht jest w niebezpieczeństwie lub komunikuje się z organizatorami regat, jachtowi nie wolno ani nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów radiowych niedostępnych dla wszystkich jachtów. Ograniczenie to obejmuje telefony komórkowe.

14. NAGRODY

14.1. B8 Race: Trzy pierwsze załogi otrzymają puchary.
14.2. Nord Cup Classic: Trzy pierwsze załogi otrzymają puchary.
14.3. Przewidziane jest losowanie nagród rzeczowych. 

15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Patrz przepis 4. Decyzja o uczestnictwie w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierć wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

16. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat uczestnicy, armatorzy i ich goście wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz dają organizatorowi i sponsorom bezpłatnie prawo na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach promocyjnych, wydawniczych lub reklamowych.

17. UBEZPIECZENIE

Każdy jacht uczestniczący musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na okres regat na minimalną sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR lub równoważną.

18. ORGANIZATORZY

Regaty organizowane są przez AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego i Yacht Club Gdańsk przy współpracy Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

19. DODATKOWE INFORMACJE

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z organizatorami pod info@nordcup.pl.
Więcej informacji oraz informacje o noclegach na www.nordcup.pl. 

MAPKA DOJAZDOWA DO BAZY REGAT

MAPA WYŚCIGU B8

 

Sponsor tytularny

Partnerzy główni

Partnerzy

Sponsor główny

Sponsorzy

Organizatorzy

Patroni medialni