Sponsor tytularny
Partner główny
Patron
Sponsorzy główni

LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie

Grupa LOTOS to dojrzały, świadomy skali i charakteru swojego oddziaływania koncern, który angażuje się w szereg aktywności na rzecz środowiska naturalnego. Swoją działalność w zakresie ekologii spółka realizuje zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to przede wszystkim z nadmorskiego położenia gdańskiej rafinerii oraz prowadzonej przez spółkę na Bałtyku działalności poszukiwawczo-wydobywczej.

 

Kierunek Bałtyk

Jednym z flagowych projektów Grupy LOTOS w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest Kierunek Bałtyk

W ramach tej inicjatywy, realizując program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, Grupa LOTOS razem z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu od ponad 10 lat działa na rzecz ochrony ginących gatunków fauny i flory Bałtyku, w tym bardzo rzadkich morświnów.

Poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, projekt obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku. Te cele są realizowane podczas plenerowych wydarzeń organizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz tzw. eko zajęć odbywających się w ramach Błękitnej Szkoły.

W ramach akcji poruszany jest także temat zagrożenia związanego z plastikiem i mikroplastikiem obecnym w środowisku.

 

Inspiracja dla innych

W związku z projektem „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, Grupa LOTOS otrzymała wyróżnienie za wsparcie ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Została Laureatem Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety Tygodnika „Polityka”. Koncern otrzymał też wyróżnienie za inspirujące działania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

https://www.lotos.pl/322/n,5095/kolejny_srebrny_listek_csr_dla_lotosu

Sponsor tytularny

Partnerzy główni

Partnerzy

Sponsor główny

Sponsorzy

Patron

Organizatorzy

Patroni medialni